Fibromyalgi ocensurerat 2

Ämnen och starttid: Smärttröskel-smärttolerans 04:30 Psykisk ohälsa och läkemedelsberoende vid fibromyalgi 08:05 Kommunikation med försäkringskassan 11:05 Fibromyalgi och graviditet 21:05 Inflammation i senfästen 23:02 Väderkänslighet …

Hur vanligt?

Det här är del 5 av ett antal texter som handlar om hur personer med fibromyalgi och liknande smärttillstånd blir dåligt behandlade i sjukvården. Om …

Positiv trend

Det här är sista delen av ett antal texter som handlar om hur personer med fibromyalgi och liknande smärttillstånd blir dåligt behandlade i sjukvården. Om …