Män med fibromyalgi

Videon finns efter texten. Smärtsjukdomen fibromyalgi ses av många som en kvinnosjukdom, eftersom en överväldigande majoritet av de som fått diagnosen varit kvinnor. Men även …