Massage vid fibromyalgi

En del med fibromyalgi tror att deras smärta beror på spända eller stela muskler. För att mjuka upp musklerna provar man därför massage. Massagebehandlingen förvärrar dock smärtan för många med fibromyalgi.  Jag kommer i den här filmen att berätta varför. 

Jag heter Andreas Persson och är fysioterapeut och specialist på smärta och smärtrehabilitering. Det jag säger i filmen finns i textform tillsammans med referenser till den vetenskapliga litteratur det jag säger är baserat på. Länk finns i beskrivningen. 

Många som arbetar inom sjukvården och även en del som har långvarig smärta själva, tror att smärtan vid fibromyalgi och andra långvarig smärttillstånd beror på spända muskler. Senaste årens forskning visar dock att smärtan har andra orsaker, nämligen olika  förändringar i kroppens smärtregleringssystem. (1) Kolla gärna in mina filmer om orsakerna till smärta vid fibromyalgi för mer information. 

En del med fibromyalgi tycker själva att musklerna känns stela och spända. (2-4) I de flesta fall skapas troligtvis denna känsla av förändringar i smärtsystemet och det centrala nervsystemet och inte på att lederna och musklerna verkligen är stela och spända. Man har nämligen gjort studier där man mätt rörlighet i lederna och muskelaktiviteten hos de med fibromyalgi och andra liknande smärttillstånd. I studierna har man varken kunnat se att de drabbade är stelare eller har mer aktiverade eller spända muskler än vem som helst. (5-7)

Det är ändå vanligt att de som har fibromyalgi går på massage. Och för vissa känns det bättre. De känner sig mer avslappnade, mindre stressade och kan till och med få en viss smärtlindring. Men för andra så ger behandlingen mer smärta än tidigare, både under själva behandlingen och efteråt. 

För att förklara varför vissa får mer ont så behöver vi titta på Åke och hans smärtsystem. Här kan vi se vad som händer om ett äpple ramlar ner på armen så att det gör ont. Signaler skickas via specifika smärtnervtrådar ute i kroppen, in till ryggmärgen, kopplas där om och skickas vidare upp till hjärnstammen och hjärnan vilket skapar upplevelsen av smärta. 

För att tydligare kunna se vad som händer så får vi titta på denna något mer abstrakta modell av nervsystemet. Också i denna modell ser vi hur smärtsignaler kommer in till ryggmärgen, kopplas om och skickas vidare upp till hjärnstammen och hjärnan. 

Men när det gäller lättare stimulering av kroppen som normalt inte gör ont. Till exempel beröring så skickas den genom andra nervtrådar i kroppen än smärtsignalerna. Dessa nervtrådar skickar också nervsignaler in till ryggmärgen där de kopplar om och skickas upp genom andra banor och till andra ställen i hjärnstammen och hjärnan vilket skapar upplevelsen av beröring, kyla eller värme eller vad man nu utsätts för sensorisk stimulering som inte är smärtsam. 

Här ser vi hur smärtsignaler färdas upp i hjärnan i modellen av smärtsystemet. Och här ser vi hur känselsignalen färdas upp genom andra nervtrådar och andra nervbanor. Anledningen till att massage gör ont för de med fibromyalgi är att känselsignalen kopplas över i ryggmärgen till smärtbanorna och vilket ger upplevelsen av smärta utöver upplevelsen av beröring. 

Som vi ser här finns det mellanliggande nervceller som både kan dämpa smärtsignaleringen och förstärka eller starta smärtsignaler.(8,9) Hos de flesta som inte har fibromyalgi ger massage istället smärtlindring genom att den sensoriska signaleringen har dämpande effekt på smärtbanorna. Men vid fibromyalgi så har de dämpande banorna sänkt funktion och de förstärkande banorna förhöjd funktion vilket således förklarar varför många med fibromyalgi får mer ont av massage. 

Betyder det här att jag avråder alla med fibromyalgi att gå på massage? Nej det gör jag inte. Har du fibromyalgi och upplever att massage har en övervägande positiv effekt på ditt mående och dina symtom så fortsätt för all del. Men är det så att du bara får mer ont, så är det ofta ingen bra idé att fortsätta, även om någon har sagt att man har spända muskler och att massage är bra för dig. 

Någon kanske har hört talas om att det finns mjukare typer av massage som passar bättre för de med fibromyalgi. Mjukare massage fungerar säkert för fler med fibromyalgi än mer kraftfull behandling, men samma sak gäller även då. Om man får huvudsakligen mer ont så finns det ofta ingen mening med att fortsätta. 

Om du gillade filmen så tryck gärna på gillaknappen och prenumerera på kanalen om du vill se fler liknande filmer. 

Referenser

  1. http://andreasfysio.se/darfor-gor-det-ont-vid-fibromyalgi/
  2. Hedin PJ, Harnne M, Burckhardt CS, Engström-Laurent A. The Fibromyalgia Impact Questionnaire, a Swedish Translation of a New Tool for Evaluation of the Fibromyalgia Patient. Scand J Rheumatol. 1995;24(2):69-75. 
  3. Dierick F, Detrembleur C, Trintignac G, Masquelier E. Nature of passive musculoarticular stiffness increase of ankle in female subjects with fibromyalgia syndrome. Eur J Appl Physiol. 2011;111(9):2163-71. 
  4. Kendall SA, Elert J, Ekselius L, Gerdle B. Are perceived muscle tension, electromyographic hyperactivity and personality traits correlated in the fibromyalgia syndrome? J Rehabil Med. 2002;34(2):73-9. 
  5. Góes SM, Leite N, Stefanello JMF, Homann D, Lynn SK, Rodacki ALF. Ankle dorsiflexion may play an important role in falls in women with fibromyalgia. Clin Biomech (Bristol, Avon). 2015;30(6):593-8. 
  6. Zidar J, Bäckman E, Bengtsson A, Henriksson KG. Quantitative EMG and muscle tension in painful muscles in fibromyalgia. Pain. 1990;40(3):249-54. 
  7. Simons GD, Mense S. Understanding and measurement of muscle tone as related to clinical muscle pain. Pain. 1998;75(1):1-17. 
  8. Peirs C, Williams SPG, Zhao X, Walsh CE, Gedeon JY, Cagle NE, et al. Dorsal Horn Circuits for Persistent Mechanical Pain. Neuron. 2015;87(4):797-812. 
  9. Duan B, Cheng L, Bourane S, Britz O, Padilla C, Garcia-Campmany L, et al. Identification of Spinal Circuits Transmitting and Gating Mechanical Pain. Cell. 2014;159(6):1417-32. 
Print Friendly, PDF & Email

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *