Fibromyalgi utredning: Diagnoskriterier för fibromyalgi från 2016

Videon finns efter texten.

Det här är den andra av tre korta filmer om utredning av fibromyalgi. Om du inte sett första filmen så titta på den först. Tryck på länken som dyker upp för att komma till den. I den här filmen kommer vi gå igenom diagnoskriterierna för fibromyalgi från 2016. (1)

Jag heter Andreas Persson och är fysioterapeut och specialist på smärta och smärtrehabilitering.   

Som jag nämnde i förra filmen så har inte kriterierna från 2016 blivit helt accepterade, bland annat eftersom de inte innehåller några fysiska tester. En annan anledning till detta är att den drabbade kan testa om hon uppfyller kriterierna på egen hand. Detta gör att sjukvårdspersonalen kan förlora en del kontroll över diagnossättandet. Som nämndes i förra filmen så är det dock mycket viktigt att en läkare är involverad i steget innan man testar diagnoskriterierna, att utesluta andra bakomliggande sjukdomar. Fyller man i testformuläret för sig själv så kan man ta med det till sin läkare eller fysioterapeut för att få in det i sin sjukvårdsjournal. 

Nu går vi vidare till själva kriterierna. Det formulär vi kommer gå igenom finns att skriva ut från min hemsida. Länk finns i beskrivningen. 

Det här är ett formulär som man kan använda för att testa ACR 2016-kriterierna. Överst på sidan finns det så kallade smärtutbredningsindexet. Där kan den drabbade kryssa i alla områden som gjort ont senaste veckan. De smärtande områdena är indelade i olika regioner och man kan i det här formuläret se på en figur vilken yta på kroppen som de olika områdena inbegriper. Figuren finns i större version på baksidan av dokumentet. När man fyllt i alla områden som smärtat senaste veckan så räknar man ihop dem och fyller i hur många de blev i rutan där det står SUI poäng. 

Därefter går man vidare till nästa del, symtomsvårighetsskalan. I denna del fyller man i hur stora problem man har med trötthet, att vakna outvilad och kognitiva symtom enligt en viss skala som går från inga problem till svåra/ständigt närvarande problem. 

I sista delen av symtomsvårighetsskalan så kryssar man i om man haft huvudvärk, smärta eller kramp i nedre mage och depressiva symtom senaste 6 månaderna. 

Man räknar ihop poängen från symtomsvårighets-skalan genom att lägga ihop poäng inom parantes för de alternativ som fyllts i för de tre första delarna tillsammans med en poäng för vardera, huvudvärk, smärta eller kramp i nedre magen och depression senaste halvåret. Den sammanlagda poängen fylls i rutan där det står SSS poäng. 

Sedan lägger man ihop poängen i smärtutbrednings-indexet och symtomsvårighets-skalan och fyller i det i rutan där det står fibromyalgi svårighetsgrad. Denna siffra är ett mått på hur allvarligt drabbad en person är av fibromyalgi. Ju högre siffra ju svårare fibromyalgi. 

Sista steget är att med hjälp av det som fyllts i avgöra om den den drabbade uppfyller 2016-diagnoskriterierna för fibromyalgi. 

På baksidan av formuläret finns kriterierna. För att uppfylla diagnoskriterierna så ska man ha sju eller högre på smärtutbredningsindex (SUI) och fem poäng eller högre på symtomsvårighetsskalan (SSS) Eller 4-6 smärtande områden på SUI och 9 poäng eller högre på SSS. 

Utöver detta så behöver man ha generaliserad smärta för att uppfylla diagnoskriterierna. Generaliserad smärta definieras i kriterierna, som att man ska ha haft haft ont i minst 4 av de fem regionerna som anges i smärtubredningsindexet. Och i detta räknas inte smärta i käke, bröstkorg eller mage in. Så har man tex. Bara ont i käken i vänster övre region så räknas inte den regionen med. 

För att uppfylla kriterierna måste symtomen har funnits i minst tre månader. 

I kriterierna poängteras att fibromyalgidiagnosen är giltig oavsett andra diagnoser. Har den drabbade till exempel sjukdomen ledgångsreumatism sedan tidigare och uppfyller diagnoskriterierna för fibromyalgi så har den drabbade då båda diagnoserna. 

Författarna till kriterierna poängterar också att om man uppfyller kriterierna för fibromyalgi så kan man även  ha andra kliniskt viktiga sjukdomar. 

Kolla gärna in youtube-kanalen för fler filmer om fibromyalgi och långvarig smärta. 

I nästa film kommer vi gå igenom fibromyalgikriterierna från 1990. 

Referenser

1. Wolfe F, Clauw DJ, Fitzcharles MA, Goldenberg DL, Häuser W, Katz RL, et al. 2016 Revisions to the 2010/2011 fibromyalgia diagnostic criteria. Semin Arthritis Rheum. 2016;46(3):319-29

Print Friendly, PDF & Email

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *