Fibromyalgi utredning: Diagnoskriterier för fibromyalgi från 1990

Videon finns efter texten.

Det här är den tredje av tre korta filmer om utredning av fibromyalgi. Om du inte sett de första filmerna så titta gärna på dem först. Första filmen handlar om att utesluta andra bakomliggande sjukdomar samt fördjupad anamnes. I andra filmen går vi igenom diagnoskriterierna för fibromyalgi från 2016. Tryck på någon av länkarna som dyker upp för att komma till filmerna. I den här filmen kommer vi gå igenom diagnoskriterierna från 1990.(1) 

Jag heter Andreas Persson och är fysioterapeut och specialist på smärta och smärtrehabilitering. 

Vi kommer gå igenom kriterierna del för del  i den ordning där de är angivna i det här formuläret. Formuläret finns att skriva ut från min hemsida. Länk finns i beskrivningen. 

Vi ska först gå igenom de grundläggande kriterierna och sedan de smärtsamma punkterna. 

Första kriteriet är att den drabbade ska haft sin smärta i minst tre månader. 

Därefter frågar man den drabbade om de har ont i både höger och vänster sida av kroppen, om de har ont både över och under midjan, samt om de har ont i ryggen, nacken eller främre delen av bröstkorgen. Man behöver bara ha ont på ett område av ryggen, nacken eller främre delen av bröstkorgen för att det ska räknas. Om något av ovanstående inte uppfyllts så uppfyller den drabbade inte kriterierna. 

Utöver de grundläggande kriterierna ingår test av smärta på 18 förutbestämda punkter. Punkterna benämns på engelska som tenderpoints vilket ofta blandas ihop med triggerpoints, vilket är något annat. 

För att testet ska bli mer tillförlitligt bör man kalibrera det finger som man kommer trycka med. Man kan göra detta genom att lägga en vikt, tex. En hantel som väger 4kg på fingret. Det är nämligen med 4 kg tryck man ska trycka på de olika punkterna. Har man lagt en vikt på fingret, förslagsvis tummen eller pekfingret, så vet man ungefär hur det känns i fingret när man trycker tillräckligt hårt.(1) 

När man sedan trycker på de olika punkterna så är det viktigt att inte trycka med 4 kg tryck meddetsamma. Man börjar med ett lättare tryck och trycker hårdare och hårdare tills man kommit upp i tillräckligt hårt tryck. Jag tycker att ungefär 2 sekunder är lagom tid för att stegra tryckstyrkan till fullt tryck. Om patienten utrycker smärta innan man kommit upp i fullt tryck så avbryter man trycket på punkten. Punkten bedöms då som smärtande. 

Innan man börjar utföra test av ömhet på den 18 punkterna så är det viktigt att berätta för patienten vad man vill veta. Patienten ska berätta om det gör ont eller inte gör ont när man trycker. Säger patienten att det gör ont så räknas punkten som smärtsam. Säger patienten att det inte gör ont så räknas den inte som smärtsam. Om patienten säger något annat som att punkten är lite öm, så säg till patienten att hon måste bestämma sig för att antingen gör det ont eller gör det inte ont. 

De 18 punkterna består av 9 par där den ena punkten finns på en specifik plats på ena sidan av kroppen medan den andra punkten i paret finns på motsvarande plats på andra sidan av kroppen. Åtta av punkterna testas i ryggliggande och tio av punkterna i magliggande. Följande punkter testas i ryggliggande: 

Transversalutskott C5-C7 framifrån bilateralt. Den här punken finns mitt på muskeln Sternocleidomasteudeus som vi tydligt kan se på denna bilden. 

Nästa punkt finns på andra revbenet på framsidan av kroppen i övergången mellan broskfogen mot bröstbenet och själva revbenet. Man trycker på den övre, alltså craniala delen av revbenet. 

Tredje punktparet finns på utsidan av underarmen 2 cm distalt om den laterala epikondylen. 

Fjärde punktparet finns i mjukdelarna strax proximalt om den mediala ledspringan i knät. 

Härnäst kommer de punkter som testas när patienten ligger på mage. 

Femte punktparet finns på subboccipitala muskelfästena. Denna punkt finns precis caudalt om skalbasen i muskulaturen. 

Sjätte punktparet. Kappmuskelns övre kant, mitt på muskelbuken. 

Sjunde punktparet, Supraspinatus ursprung. Den här punkten finns i mediala delen av supraspinatus gropen i skulderbladet. 

Åttonde punktparet, Glutealt övre yttre delen av rumpan. 

Nionde paret, Bakkanten av trochanter major.  

För att uppfylla ACR-1990 kriterierna för fibromyalgi så behöver alla grundkriterierna vara uppfyllda och det måste göra ont vid test av minst 11 av 18 punkter. 

Tryck på gillaknappen om du hade nytta av den här filmen och kolla gärna in min youtubekanal för fler filmer om fibromyalgi och långvarig smärta. 

Referenser

1. Wolfe F, Smythe HA, Yunus MB, Bennett RM, Bombardier C, Goldenberg DL, et al. The American College of Rheumatology 1990 Criteria for the Classification of Fibromyalgia. Report of the Multicenter Criteria Committee. Arthritis Rheum. 1990;33(2):160-72. 

Print Friendly, PDF & Email

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *