Fibromyalgi ocensurerat 6

De ämnen jag kommer prata om idag är:

  • 0:00 Intro
  • 02:00 Kan Andullationsmassage lindra långvarig smärta?
  • 11:50 Hur vikten påverkar fibromyalgisymtom
  • 20:02 Fibromyalgisymtom inom tandvården
  • 22:33 Temporomandibulärt smärtsyndrom
  • 23:53 Om nästkommande filmer
  • 26:45 Kan man bli frisk från fibromyalgi?
  • 31:00 Ny diagnos som kan bli aktuell för de med fibromyalgi

Facebookgruppen fibromyalgi ocensurerat: https://www.facebook.com/groups/fibromyalgiocensurerat

Flödesschema för att diagnosticera nociplastisk smärta: http://andreasfysio.se/diagnosing-nociplastic-pain-flow-chart/

Print Friendly, PDF & Email

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *